Non-duale coaching en therapie

Non-duale coaching richt zich op wakker worden uit wat we niet zijn, ontdekken wat we in essentie wel zijn en daarmee het in eerste instantie verminderen en tenslotte beëindigen van het persoonlijke lijden. We ontdekken dat leven spiritualiteit is.

Bij deze vorm van coaching ligt de focus niet bij dingen veranderen, aanpakken of verbeteren, maar te leren stil te staan en te ontdekken waarin de dingen opkomen en waarin de dingen weer oplossen. Non-duale coaching bied je de mogelijkheid om de onveranderlijke essentie van alles te ontdekken.

Deze onveranderlijke essentie wordt ook wel Stilte, Niets, Bewustzijn, Zelf of Absolute genoemd maar is eigenlijk is onbenoembaar.

Proces

Ondanks het feit dat we vanuit het Non-duale perspectief nu al helemaal goed zijn zoals we zijn en we onze essentie al snel in korte momenten kunnen ervaren, is wakker worden ook een proces. Dit proces bestaat uit het contact maken met de psychologische blokkades die we in ons leven hebben opgedaan en als gestolde energie met ons meedragen. In compassie en door aandacht kunnen wij ze langzaam laten smelten waardoor de energie weer gaat stromen. Levensenergie die weer voor ons beschikbaar komt. Door het smelten van deze gestolde energie ontstaat er ook meer innerlijke ruimte, waardoor we ons meer thuis gaan voelen in ons lichaam. 

Het verschil tussen reguliere en non-duale coaching

Waar bij reguliere coaching de nadruk vooral ligt op: doen, worden, leren en bereiken.
Bij non-duale coaching gaat het om: tot stilstand komen en kijken, om doorzien van concepten en aannames en zo de ruimte ontwikkelen om te zijn met wat er nu is. Aanvaarding is de weg naar huis, terug naar Jezelf.

Vanuit bewust zijn kan onnodige persoonlijke ballast worden doorzien en losgelaten. Met als gevolg dat er meer ruimte ontstaat en meer rust. Het leven wordt lichter.

Om kort te zijn sleutelt reguliere coaching aan de persoonlijkheid en bij Non-duale coaching draait het om wakker worden en ontdekken wat je voorbij de persoonlijkheid nu al bent.

Werkwijze

Een coaching sessie duurt ongeveer 60 minuten.
Als onderdeel van de sessies maak ik gebruik van zelfonderzoek (inquery), visualisaties en meditaties.
Behulpzaam is om tussen de sessies thuis je proces door oefeningen en meditatie te ondersteunen.